KJØPSVILKÅR

I. GENERELLE VILKÅR
1. Nettbutikken fast2k.lt tilhører UAB “Danas”, org.nr. 304721374, adresse Vilnius distrikt, Bukiškis bygd, Žiedų g. 40, tlf.: +37061880452. Nettbutikkens (heretter kalt Nettbutikk) kjøpsvilkår (heretter kalt Kjøpsvilkår) gjelder når Kunden bestiller varer i Nettbutikken fast2k.lt.
2. Fast2k.lt har rett til å korrigere Nettbutikkens Kjøpsvilkår. Kjøpsvilkår gjelder alle Kunder som bestiller varer i Nettbutikken.
3. Kunden forplikter seg til å bli kjent med Nettbutikkens Kjøpsvilkår før han bestiller varer. Det anses at Kunden er blitt kjent med Kjøpsvilkår og gir samtykke til det, når han legger inn en bestilling.
4. Nettbutikken tar ikke ansvar for tap (både materielle og ikke-materielle) i tilfelle Kunden ikke har blitt kjent med Kjøpsvilkår som er offentlig tilgjengelige på denne nettsiden.

II. PERSONVERNSERKLÆRING
1. For å bestille varer fra Nettbutikken skal Kunden registrere seg ved å oppgi opplysninger i registreringsskjema. Kunden skal fylle ut alle obligatoriske felt som er nødvendig for forsvarlig gjennomføring av bestilling. Nettbutikken bekrefter at registreringsfaktum ikke danner grunnlag for å sende informasjonsmeldinger til Kunden, unntatt når de er nødvendige for varebestilling og -levering. Hvis Kunden ønsker å motta informasjonsmeldinger fra Nettbutikken, har han mulighet til å velge denne opsjonen.
2. For å bestille varer skal Kunden oppgi nødvendige personopplysninger, dvs. Kundens fornavn, etternavn, adresse for varelevering, telefonnummer og andre nødvendige opplysninger. Nettbutikken bekrefter at disse opplysningene brukes kun til varebestillings og leveringsformål. Nettbutikken forplikter seg til å ikke avsløre opplysningene overfor tredjepersoner, unntatt Nettbutikkens partnere som yter vareleveringstjenester eller andre tjenester knyttet til Kundens bestilling eller dens gjennomføring. Hvis det ellers er nødvendig å dele Kundens personopplysninger med tredjepersoner, skal det alltid avtales med Kunden. Alle andre unntak som gjelder avsløring av Kundens personopplysninger overfor tredjepersoner er beskrevet i Republikken Litauens lovverk.
3. Når Kunden registrerer seg og bestiller varer i Nettbutikken, skal han ta vare på sine påloggingsopplysninger og ikke gi dem til uvedkommende. Samtidig bekrefter Kunden at han er en myndig person og har rett til å bestille varer i Nettbutikken. I tilfelle Kunden gir sine påloggingsopplysninger til uvedkommende, tar Nettbutikken ikke ansvar for konsekvenser.
4. Kunden, ved å bli kjent med Kjøpsvilkår, bekrefter å være innforstått med at søking i Nettbutikken sender informasjonskapsler til hans datamaskin (informasjonskapsler sendes fra nettserver).
5. Nettbutikken bekrefter at den bruker avansert teknologi for å sikre Kundens personvern.

III. BESTILLING
1. Kunden velger ønskede varer i Nettbutikken. Handlekurven blir formet.
2. Når handlekurven er formet, skal Kunden taste inn sine opplysninger (hvis han ikke er en registrert kunde, logget inn i systemet) som er nødvendige for varelevering: fornavn, etternavn, adresse for varelevering, telefon samt tilleggsinformasjon som kan være relevant for varelevering. Nettbutikken bekrefter at Kundens opplysninger skal brukes kun for salgs- og leveringsformål, iht. personvernkravene i Republikken Litauens lovverk.
3. Deretter skal Kunden velge en av betalingsmåtene. Han kan også velge leveringsmåte og -pris.
4. I det siste steget genereres alle Kundens opplysninger. Før Kunden bekrefter dem, skal han kontrollere om alle opplysningene er korrekte og stemmer med hans ønsker. Kunden har mulighet til å rette på eventuelle feil før han legger inn en bestilling. Hvis Kunden ikke er kjent med Nettbutikkens Kjøpsvilkår, skal han gjøre dette før han bekrefter bestilling og oppgitte opplysninger. Selv om han ikke gjør det, anses det at Kunden er blitt kjent med Kjøpsvilkår.
5. Når Kunden bekrefter bestilling, får Nettbutikken all bestillingsinformasjon. Bestilling anses som lagt inn når Nettbutikken mottar den. Samtidig anses det at det er inngått en Avtale mellom Kunden og Nettbutikken. Avtalen gjennomføres kun fra momentet når Nettbutikken mottar bekreftelse på at Kunden har betalt for varer.
6. Når Kunden legger inn en bestilling, skal Nettbutikkens system sende en automatisk e-post til Kunden som inneholder informasjon om Kundens bestilte varer og hans opplysninger.
7. Når Nettbutikken mottar en melding om at Kunden har betalt for varer, er den forpliktet å gjennomføre Kundens bestilling.
8. Kundens bestilling er lagret i Nettbutikkens database inntil fristen fastsatt ved Republikken Litauens lover og iht. personvernkrav.
9. Det anses at Kunden er blitt kjent med Nettbutikkens Kjøpsvilkår og samtykker til dem og alle andre bestillingsvilkår uten forbehold.
10. Avtale inngås og gjennomføres på litauisk språk.

IV. VARER OG PRISER
1. Hver vare i Nettbutikken har en beskrivelse av sine egenskaper.
2. Nettbutikken informerer og Kunden er innforstått med at varens farge, form eller andre parametere i Nettbutikken kan skille seg fra den reelle størrelsen, formen eller fargen. Dette kan skyldes bildeoppløsnings egenskaper i Kundens data- eller telefonskjerm.
3. Nettbutikken forplikter seg til å levere samme antall varer som er oppgitt i Kundens bestilling. Nettbutikken tar ikke ansvar for manglende antall varer i tilfelle Kunden har oppgitt ukorrekte opplysninger i sin bestilling.
4. Nettbutikken leverer alltid et utvalg av varer som står i bestillingen.
5. Nettbutikken forplikter seg til å oppgi all varerelatert informasjon og informere Kunden når det ikke er mulig å gjennomføre bestillingen presist på grunn av omstendigheter som ikke skyldes Nettbutikken.
6. Varer leveres pakket basert på deres type slik at de kan brukes til egnet formål.
7. Når Kunden legger inn en elektronisk bestilling i Nettbutikken, samtykker han til å betale prisen, oppgitt i bestillingen.
8. Priser i Nettbutikken og bestillingen oppgis i euro.

V. BETALINGSVILKÅR
1. Kunden betaler for bestilte varer på en av følgende måter: via nettbanken sin eller PaySera system, ved å motta varene i selvbetjeningsterminal eller ved å betale kontant til kurer. Betaling i selvbetjeningsterminal eller kontant pålegges ekstragebyr, fastsatt av selskap som yter leveringstjenester.  
2. Når Kunden velger en av nettbaserte betalingsmåtene, forplikter han seg til å betale for varer umiddelbart, ellers mister han rett til å klage over leveringsfrist. Det er fordi Nettbutikken begynner å pakke varene i Kundens bestilling kun etter å ha mottatt betaling.

VI. LEVERINGSVILKÅR
1. Nettbutikken forplikter seg til å sende ut alle varene i løpet av 2 virkedager. Hvis det oppstår noen hinder, forplikter Nettbutikken seg til å kontakte Kunden og finne ut den beste løsningen sammen. Leveringstid er direkte avhengig av kurertjenestes arbeidsomfang og tar vanligvis 1-5 virkedager i Litauen og inntil 10 virkedager når pakke sendes til utlandet. 
2. Nettbutikken forplikter seg til å informere Kunden ved sende en melding til hans oppgitte e-postadresse om at varer er sendt med angitt sporingslenke (eller kode).
3. Når Kunden bestiller varer, forplikter han seg til å oppgi sitt korrekte telefonnummer og leveringsadresse samt angi person som skal motta varer.
4. Nettbutikken tar ikke ansvar for levering til feil adressat, dersom varer ble levert til oppgitt adresse og etter andre Kundens oppgitte opplysninger, i tilfelle de ble mottatt av en annen person enn Kunden selv.
5. Varer, bestilt i Nettbutikken, leveres på følgende måter:

  •     Venipak kurertjeneste – 3.50 EUR
  •     Omniva selvbetjeningsterminaler – 2.5 EUR

6. I tilfelle Kunden oppdager at pakken mangler en valgt vare, skal Kunden umiddelbart gi beskjed om dette til Nettbutikken.

VII. GARANTI OG TILBAKELEVERING
1. Nettbutikken selger varer inkludert i en konkret bestilling. I tilfelle leverte varer ikke stemmer med krav i bestillingen, skal Kunden umiddelbart sende en skriftlig beskjed om dette til Nettbutikkens oppgitte e-postadresse. Nettbutikken forplikter seg til å sette i gang alle mulige tiltak for å rette på manglene i rimelig tid, hvis manglene skyldes Nettbutikken eller tredjepersoner som opptrer på vegne av den.
2. Nettbutikkens Fast2k.lt Kunder har rett til å levere varer tilbake (annullere den inngåtte Avtalen) i løpet av 30 dager fra varelevering.
3. For å tilbakelevere varen, ber vi om følgende:     gi beskjed om at du ønsker å levere varen tilbake på e-post info@fast2k.lt. Uten forhåndsvarsel og avtale om tilbakelevering mottas varer ikke tilbake;     oppgi bestillingsnummer eller legge ved betalingsbevis;     varen som leveres tilbake må ikke være brukt eller skadet, skal ha sin originale utseende, være med etiketter og i en original og ikke skadet emballasje. 
4. Iht. Sivilloven § 6.363 første ledd tar Nettbutikken ansvar for varens fysiske defekt som oppdages i løpet av to år etter at den ble solgt til Kunden. Kunden kan kreve å fjerne defekt eller bytte vare i løpet av ett år fra defektens oppdagelse, men Kundens bestillingsfrist vil ikke være kortere enn to år.
5. Hvis Kunden ønsker å levere tilbake en vare av dårlig kvalitet, skal han gi beskjed om dette til Nettbutikken ved å legge ved defektens bilde og beskrive omstendigheter hvordan defekten eller mangelen har oppstått.
6. Når Kunden informerer Nettbutikken om en vare av dårlig kvalitet eller en vare med defekt/mangel, kan Kunden be om å redusere varens pris, fjerne mangel, bytte varen eller annullere den inngåtte Avtalen. I alle disse tilfellene (unntatt prisreduksjon) forplikter Kunden seg til å levere varen tilbake på en måte som ble avtalt med Nettbutikken.
7. Nettbutikken forplikter seg til å gi et skriftlig svar senest 5 virkedager fra den dagen Kundens krav ble mottatt, eventuelt oppgi mulige måter hvordan varen kan byttes eller leveres tilbake.
8. Senest 14 dager fra den dagen Kundens melding om tilbakelevering (annullering av Avtalen) ble mottatt, men ikke før varen er tilbakelevert, forplikter Nettbutikken seg til å betale tilbake alle Kundens betalte beløp, inkludert vareleveringsutgifter (unntatt ekstra utgifter knyttet til andre leveringsmåter enn Nettbutikkens vanlige og billigste leveringsmåte).
9.1. Kunden får tilbake kun direkte vareleveringsutgifter.  
9.2. Nettbutikken betaler tilbake alle beløp på samme betalingsmåte som ble valgt av Kunden, med mindre Kunden har gitt et tydelig samtykke til at han/hun vil få pengene tilbake på en annen måte og at det ikke vil påføre ekstrautgifter.

VIII. BEHANDLING AV TVISTER
1. Utenomrettslig behandling av klager og pengekrav velges frivillig. Nettbutikkens Kunder har rett til å henvende sine begjæringer/klager til Forbrukerrådet: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-post: tarnyba@vvtat.lt, hjemmeside www.vvtat.lt, eller fylle ut klageform i EGS-plattform: http://ec.europa.eu/odr/ .
2. Kunder kan også henvende seg til Senter for Europaforbrukere på adresse: Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, Litauen. Telefon: (8 5) 2650368; Telefaks: (8 5) 2623123; E-post: info@ecc.lt, hjemmeside http://www.ecc.lt/lt/

IX. ANDRE VILKÅR
1. Alle henvendelser rettes til Nettbutikken på e-post: info@fast2k.lt eller på telefon nr. +370 618 80452.
2. Avtalen inngås, gjennomføres og all kommunikasjon med Kunden foretas på offentlig språk.