FINN INFORMASJON OM FAST 2K PRODUKT PÅ VÅR VIDEOSIDE

VIDEOS
2. Hva er FAST2K?

Fast2K er en ny generasjon stolpemonteringsmiddel, raskere og mer motstandsdyktig enn betong, egnet til festing av gjerder, porter, terrasser, ulike inngjerdinger, trafikk- og parkskilt, sykkelstativer, stander, flaggstenger og mye mer.

Passer til montering av alle typer støttestolper (i tre, plast, metall, korkbark).

Kan brukes i alle årstider, til og med om vinteren ved -15 ˚C.

Fast2K er basert på samme teknologi som canadisk selskap Chemque har brukt for festing av strøm- og telegrafstolper i over 15 år.

Fast2K – testet i Canada, tilpasset norsk klima.

3. Hvor mange poser Fast2K blanding trenger jeg for mitt gjerdeprosjekt?

For å beregne ditt prosjekt, bruk kalkulator som du finner på denne nettsiden, send dimensjoner av gjerdets støttestolper på e-post info@fast2k.no eller kontakt oss på telefon +370 618 80452 slik at vi kan utføre beregninger for deg.

4. Hvor store pakker selges

Pakkens volum

Antall i kasse

Volum som skal fylles ut

280 g.

40 stk.

5,8 L.

605 g.

24 stk.

12,6 L.

800 g.

18 stk.

16,8 L.

5. Hvor sterk er Fast2K?

Før Fast2K brukte ingeniører samme teknologi for installering av strøm- og telekommunikasjonsstolper. Ferdig formet Fast2K blir til et vanntett komposittmateriale som setter seg fast til støttestolpe. Testing viser at støttestolpen montert med Fast2K tålte horisontal sidekraft mye bedre enn den montert med betong. Støttestolpen montert med Fast2K brøt ikke så lett. Betong er veldig stiv, og all horisontal kraft overføres derfor til støttestolpen i tre. Fast2K absorberer derimot en del kraft, og støttestolpen brytes ikke. Støttestolper i tre, støpte i betong, brytes vanligvis når horisontal kraft oppnår 227-250 kg. Støttestolper i tre, montert med Fast2K, brytes derimot kun ved horisontal kraft på 272-340 kg. Med andre ord, når vinden påvirker støttestolper med 227-250 kg kraft, vil støttestolper i betong brytes, mens støttestolper, montert med Fast2K blanding, blir stående.

6. Absorberer Fast2K vann?

I motsetning til betong, er ferdig formet Fast2K materiale vanntett og absorberer ikke vann. Fast2K beskytter støttestolper i tre mot forråtnelse og støttestolper i metall mot korrosjon.

7. Er Fast2K miljøvennlig?

Ja. Når blandingens komponenter er blandet sammen, blir materialet til en hard inert masse som ikke skiller kjemikalier ut i miljøet. Impregnerte støttestolper i tre inneholder farlige kjemikalier som kan skilles ut i miljøet. Fast2K materiale isolerer støttestolpe fra grunnen og på den måten beskytter miljøet mot kjemiske materialer.

8. Hva er forskjell på Fast2K og annet utvidende monteringsskum?

Fast2K er et strukturelt komposittmateriale, mye sterkere enn typisk sprøyteskum brukt for montering og isolering av vinduer og dører. Når du skjærer herdet sprøyteskum, ser du store hull inne. Fast2K er et vanntett system av lukkede celler. I tillegg er Fast2K et system av to komponenter som er ferdig formet i løpet av noen minutter og blir svært holdbart i løpet av 15-30 minutter, mens forming av sprøyteskum krever fuktige værforhold og kan ta noen timer.

9. Hva skjer hvis jeg glemmer å rive posen etter å ha blandet Fast2K?

Ha saks eller kniv klar ved hullet UMIDDELBART etter at du har blandet Fast2K, slik det anbefales i bruksanvisningen. Hvis du glemmer å rive posen etter å ha blandet Fast2K, utvider komposittet seg inne i posen og den brister. Da kan materialet sprute og skade deg eller ødelegge andre gjenstander. Innholdet skal være blandet og posen revet senest ett minutt etter fjerning av svart merke på posen.

10. Hva skjer hvis jeg lager for kald eller for varm Fast2K blanding?

Før bruk av Fast2K, hold posene ved +22-25 °C i minst 2 timer. Blandingen som holdes i lavere temperatur skal reagere, utvide seg og herde saktere, og den skal fylle et mindre volum. Blandingen som holdes i høyere temperatur skal reagere, utvide seg og herde fortere, og den skal fylle et større volum samt danne et svakere kompositt.

11. Kan jeg oppbevare Fast2K i ikke-oppvarmet lokale om vinteren?

Nei, selv om det ikke er påvist noen forandringer når Fast2K pakker oppbevares ved -15 °C i en periode på 30 dager. Vi gir imidlertid ingen garanti for at produktet skal beholde sine egenskaper hvis det ikke var beskyttet mot kulde. Det er også viktig å vite at Fast2K skal akklimatisere seg ved +22-25 °C i minst 2 timer før bruk.

12. Hva er Fast2K motstandsdyktighet mot trykkraft?

Før Fast2K brukte ingeniører samme teknologi for installering av strøm- og telekommunikasjonsstolper. Ferdig formet Fast2K blir til et veldig holdbart og elastisk materiale, motstandsdyktig mot 344 kPa knusingskraft. Iht. OSHA klassifikasjon tåler type A jord og leire 144 kPa knusingskraft. For innredning av gjerdet er knusingskraft ikke så viktig som sidekraft, f.eks. fra sterk vind. Testing viser at støttestolpen montert med Fast2K tålte horisontal sidekraft mye bedre enn den montert med betong. Støttestolpen montert med Fast2K brøt ikke så lett. Betong er veldig stiv, og all horisontal kraft overføres derfor til støttestolpen i tre. Fast2K absorberer derimot en del kraft, og støttestolpen brytes ikke. Støttestolper i tre, støpte i betong, brytes vanligvis når horisontal kraft oppnår 227-250 kg. Støttestolper i tre, montert med Fast2K, brytes derimot kun ved horisontal kraft på 272-340 kg. Med andre ord, når vinden påvirker støttestolper med 227-250 kg kraft, vil støttestolper i betong brytes, mens støttestolper, montert med Fast2K blanding, blir stående.

13. Hva skal være hullets tverrsnitt for montering med Fast2K?

Når du bruker Fast2K, skal hullets diameter være ca. 10-20 mm større enn selve støttestolpen. F.eks. når man monterer rektangulære segmentgjerdets stolper på 6×4 cm eller runde stolper med d6 cm, skal hullets diameter være d10 cm. Når man bruker betong, skal hullets diameter være minst to ganger større, fordi man trenger et mellomrom for betongens fortetting.

14. Hva skal være hullets dybde for montering med FAST2K?

Produsent anbefaler å beregne hullets dybde fra 1/4 til 1/3 stolpens høyde. F.eks. hvis støttestolpens lengde er 2 m, skal den settes inn i grunnen med 50 til 66 cm.

15. Hva skal jeg gjøre, hvis jeg hellet for mye Fast2K eller den kom oppover?

Hvis det ble for mye Fast2K komposittet eller det kom på overflaten, kan du enkelt fjerne den ekstra mengden ved å skjære den av med en skarp kniv. Det anbefales også å dekke overflaten med jord slik at komposittet ikke blir påvirket av UV-stråler.

16. Hvis Fast2K ikke har utvidet seg til ønsket høyde, kan jeg helle en pakke til på toppen?

Ja, det kan du. Vent til den første pakken herdes (i ca. 5 min.), så bland og hell den andre pakken.

FINNER DU IKKE SVAR?

Kontakt